Nuotr. autorius: E.Virkelis. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymu  Nr. V-734 „Dėl Kauno šv. Pranciškaus mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.


         Kauno šv. Pranciškaus mokyklos Visuotinio  dalininkų susirinkimo 2015 m. liepos 16 d.  nutarimu Nr. VD-4, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos struktūra pertvarkyta pakeičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją, įgyvendinančią priešmokyklinio ugdymo programą bei  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas su atskirais Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais.

 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO PARTNERĖ

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PARTNERĖ

<<< NAUJAI PRIIMAMI MOKINIAI 2017-2018 M. M. >>>  

Rekomenduojamos mokymosi priemonės 1-4 klasių mokiniams

Didžiuojamės 2016-2017 m.m. mokinių pasiekimais

INFORMACIJA DĖL SPORTO AIKŠTYNO IR STADIONO REKONSTRUKCIJOS 

MOKINIŲ PRIIMTŲ Į "JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ AKADEMIJĄ" SĄRAŠAS:

Priimti 2 klasių mokiniai

Priimti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1 klasių mokiniai

Jaunųjų kūrėjų akademijos tvarkaraščiai

 

 

sertifikatas