Nacionalinis egzaminų centras

        

 

 

2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

Vasario 28 d. – balandžio 20 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

Sausio 22 d. – gegužės 25 d.

3. Menai

Mokyklinis

Sausio 22 d. – gegužės 25 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

Balandžio 2 d. – gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

Mokyklinis

2017 m. rugsėjo 18 d.** – 2018 m. kovo 16 d.

2018 m. rugsėjo 18 d.***

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 4, 5, 6 d. (T, K, Pt)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 5, 6 d. (K, Pt)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 6 d. (Pt)

9 val.

9. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalis

Valstybinis

Balandžio 14 d. (Š)****

9 val.

10. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Balandžio 21 d. (Š)****

9 val.

11. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Balandžio 28 d. (Š)****

9 val.

12. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 5 d. (Š)

9 val.

13. Informacinės technologijos

Valstybinis

Gegužės 12 d. (Š)

9 val.

14. Fizika

Valstybinis

Gegužės 19 d. (Š)

9 val.

15. Biologija

Valstybinis

Gegužės 26 d. (Š)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

Birželio 2 d. (Š)

9 val.

17. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 5 d. (A)

9 val.

18. Matematika

Valstybinis

Birželio 9 d. (Š)

9 val.

19. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys)

Mokyklinis

Birželio 12 d. (A)

9 val.

20. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Birželio 14 d. (K)

9 val.

21. Istorija

Valstybinis

Birželio 18 d. (P)

9 val.

22. Geografija

Valstybinis

Birželio 20 d. (T)

9 val.

23. Chemija

Valstybinis

Birželio 22 d. (Pt)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

24. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

Birželio 25 d.

9 val.

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 25 d.****

13 val.

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 26 d.

9 val.

27. Biologija

Valstybinis

Birželio 26 d.

13 val.

28. Geografija

Valstybinis

Birželio 27 d.

9 val.

29. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 27 d.****

13 val.

30. Matematika

Valstybinis

Birželio 28 d.

9 val.

31. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 28 d.****

13 val.

32. Istorija

Valstybinis

Birželio 29 d.

9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 29 d.

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Liepos 2 d.

9 val.

35. Informacinės technologijos

Valstybinis

Liepos 3 d.

9 val.

36. Fizika

Valstybinis

Liepos 3 d.

13 val.

37. Chemija

Valstybinis

Liepos 4 d.

9 val.

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

Liepos 4 d.

13 val.

39. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Liepos 5 d.

9 val.

40. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Liepos 9 d.

9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku, išskyrus balandžio 3–6 dienomis;

** Brandos darbo pradžia nurodyta 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose,  patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-985 „Dėl 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“;

*** Brandos darbo pradžia 2018–2019 m. m. abiturientams;

**** Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminas vyktų balandžio 28 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d.,  jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (rusų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

______________________________________________________

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-11-20