Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas:   Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

Priėmimo tvarka

 

 

Priimtų mokinių į priešmokyklinio ugdymo grupę sąrašas

Priimtų mokinių į 1 klasę sąrašas

Priimtų mokinių į 2 klasę sąrašas

Mokinių, priimtų į 3 klases nėra, nes neturime laisvų vietų.

Priimtų mokinių į 4 klasę sąrašas

Priimtų mokinių į 5 klasę sąrašas

Mokinių, priimtų į 6 klases nėra, nes neturime laisvų vietų.

Priimtų mokinių į 7 klasę sąrašas

Priimtų mokinių į 9 klasę sąrašas

Priimtų mokinių į 10 klasę sąrašas

Priimtų mokinių į 11 klasę sąrašas

 

 Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m.m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės elektroninę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.  Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tiesiogiai gimnazijai elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų mokinių eiliškumui.

 

Gimnazija įgyvendina Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Ugdymas grindžiamas bendrosiomis programomis, į kurių  turinį integruojamas  Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos turinys.

 

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:

– priešmokyklinio ugdymo;
– pradinio ugdymo (1-4 klasės);
– pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
– pagrindinio ugdymo antrosios dalies (I-II klasės);
– vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

 

Numatomas klasių komplektų skaičius 2021-2022 m.m.:

Klasės

Priešm.ugd.

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Komplektų skaičius

2

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

 

Laisvų vietų skaičius 2021-2022 m.m.:

Klasės

Priešm.ugd.

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Mokinių skaičius

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

10

60

6

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:

 • prašymą; 
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas (jeigu tokie nustatyti);
 • teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
 • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
 • 2 dokumentines foto nuotraukas;
 • priimant į pradinio ugdymo programą pateikiama rekomendacija pradinių klasių mokytojui.

 

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja:

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 2018 m. balandžio 5 d. įsak.Nr. V-322 redakcija) (žr. 9.4. punktą);

 

Priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją tvarkos aprašas(suvestinė redakcija).

Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas. Komisijos darbo vieta: Bitininkų g. 31. Priėmimo mokytis komisijos posėdžių  laikas nustatytas Darbo reglamente. 

 

 

 • Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“
 • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“
 • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ .

 

 

Dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje, visi interesantai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė.
Adresas: Bitininkų g. 31, LT-46376 Kaunas
Tel. 8 683 96829