mok

  

 

 

INFORMACIJA ŠEŠIOLIKMEČIAMS

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje, taip pat gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. Pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje. Pilietis vienu metu gali turėti ir asmens tapatybės kortelę, ir pasą.

Lietuvos Respublikoje gyvenantys piliečiai nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą, jeigu neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės ar galiojančio paso. Lietuvos Respublikoje gyvenantys piliečiai, kuriems sukako 16 metų, dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo turi pateikti teritorinei policijos įstaigai nustatyta tvarka ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai sukako 16 metų.


Pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo pateikia pats, asmeniškai kreipdamasis į pasirinktą migracijos tarnybą (nesvarbu, kur asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą).
Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, tam, kad patvirtintų jo asmens tapatybę, į migracijos tarnybą kartu su šiuo piliečiu turi atvykti vienas iš tėvų (įtėvių) ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas ir pateikti paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateiktini dokumentai:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą (juos keičiant);
  • gimimo liudijimą, jei pilietis asmens tapatybės kortelę arba pasą gauna pirmą kartą;
  • sumokėtos valstybės rinkliavos kvitą (asmens, kuriam bus išduotas asmens dokumentas duomenimis) ar dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo valstybės rinkliavos aplinkybes. Valstybės rinkliavą taip pat galima sumokėti migracijos tarnyboje banko kortele arba grynais per mokėjimo aparatą FoxBox (papildomai mokamas administravimo mokestis);
  • prireikus, kitus dokumentus.

R

I

N

K

L

I

A

V

A

 

Asmens tapatybės kortelė

Bendra tvarka (per vieną mėnesį)

8,6

Skubos tvarka per 5 darbo dienas

19,6

Vaikams iki 18 metų taikant rinkliavos lengvatą*

4,3

Pasas

Bendra tvarka (per vieną mėnesį)

43

Skubos tvarka per 5 darbo dienas

57

Skubos tvarka per 1 darbo dieną (24 val.)

71

Vaikams iki 18 metų taikant rinkliavos lengvatą*

21,5

*Valstybės rinkliavos lengvata. Valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, dydis sumažinamas 50% jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą bendra tvarka.

Migracijos skyrius primena, kad Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200 straipsnyje yra numatyta administracinė atsakomybė už gyvenimą be asmens tapatybės kortelės arba paso.

 

Nauji leidiniai mokiniams ir jų tėvams

 

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) nuo 2004 metų vykdo prevencinę azartinių lošimų programą, kurios pagrindinis tikslas apsaugoti asmenis turinčius problemų dėl azartinių lošimų. Nuo 2009 metų Priežiūros tarnyboje pradėjo dirbti du emocinės paramos specialistai, kurie ne tik priima prašymus dėl savanoriško savęs apribojimo nuo azartinių lošimų, bet ir teikia konsultacijas lošėjams bei jų artimiesiems probleminio lošimo srityje, šviečia visuomenę dėl azartinių lošimų keliamos žalos, leidžia prevencinius lankstinukus. Per visą šį laikotarpį buvo pastebėta, kad padaugėjo prašymų iš asmenų, kurie teigia pradėję lošti paauglystės laikotarpiu. Daugelis lošiančiųjų minėjo, kad nežinojo apie azartinių lošimų sukeliamą žalą, neturėjo galimybių kalbėtis su tėvais, o ir patys tėvai jautėsi nekompetentingi kalbėtis apie minimą problemą su savo vaikais.

Reaguodama į šią situaciją Priežiūros tarnyba, bendradarbiaudama su Vilniaus priklausomybės ligų centru parengė informacinius bukletus „Probleminis lošimas. Tai būtina žinoti kiekvienam“ ir „Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių tėvams“. Bukletai parengti remiantis užsienio psichinės sveikatos specialistų straipsniais, įžvalgomis, rekomendacijomis.  Priežiūros tarnybos manymu, šie bukletai padėtų tėveliams labiau suprasti azartinių lošimų keliamus pavojus bręstančiai paauglio psichikai.

„Probleminis lošimas. Tai būtina žinoti kiekvienam“

„Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių tėvams“

linija1

sauktukas

atsvaitai 


TĖVELIŲ, MOKINIŲ DĖMESIUI

 

    Rūpindamiesi visų mūsų saugumu, nepamirškime, kad einant neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsios paros metu arba esant blogam matomumui, turime turėti atšvaitą. 

  • Atšvaitą prie drabužių reikėtų pritvirtinti taip, kad jis būtų matomas iš visų pusių;
  • Jei turite tik vieną atšvaitą, jį pritvirtinkite prie drabužių, dešinėje pusėje.

                               

Gimnazijos administracija

 

 

 

NORINTIEMS MESTI RŪKYTI MOKINIAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TEIKIAMA NEMOKAMA PAGALBA
Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biure, Aušros g. 42 A, Kaune, II aukšte.
Žmonėms, norintiems mesti rūkyti, teikiamos NEMOKAMOS psichologo konsultacijos kiekvieną trečiadienį nuo 15.00 iki 16.30 val.
Visuomenės sveikatos biuro internetinė svetainė: www.kaunovsb.lt

 

 

 

NERIMAUJI DĖL TO, KAS VYKSTA INTERNETE? AR ŽINAI, KAIP SAUGIAI ELGTIS?
Lankstinukas mokiniams apie saugumą elektroninėje erdvėje

VAIKŲ LINIJA KONSULTUOJA

vaiku linija

Vaikų linija, dalyvaudama Europos Komisijos programoje „Saugesnis internetas“, konsultuoja vaikus ir paauglius susidūrus su neigiama patirtimi elektroninėje erdvėje.
Vaikai ir paaugliai gali kreiptis į Vaikų liniją dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, konfliktų, sunkumų moksluose, patiriamos prievartos, patyčių, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi, o taip pat dėl įvairių kitų rūpesčių, kuomet sunku ir norisi pasitarti. Daugiau informacijos rasite www.vaikulinija.lt

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-09-08