linija1

Teikiamos nemokamos paslaugos

1. Socialinio pedagogo konsultacijos

2. Logopedės, spec. pedagogės konsultacijos

3. Psichologės konsultacijos

4. Bibliotekos - informacinio centro paslaugos

5. Sporto būreliai

6. Dailės būreliai

7. Jaunučių ir jaunių choras

8. Šokių būreliai

9. IT technologijų būrelis

10. Krepšinio būrelis

11. Ekskursijos mokiniams po Lietuvą pagal sudarytą metinį planą

12. Raštinės paslaugos