PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Projektinių darbų „100 EKO IDĖJŲ LIETUVAI“ pristatymas

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje vyko Projektinių darbų „100 EKO IDĖJŲ LIETUVAI“ pristatymas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai.

Renginio tikslas: plėsti mokinių ekologinę kompetenciją, kurios esminiai dalykai yra aplinkosauginių problemų svarstymas, žmogaus elgesio gamtoje vertinimas, praktinių gamtotyros ir aplinkosaugos gebėjimų formavimas, darnus vartojimas.

Kviečiame susipažinti su 0-4, 5-8, I-III gimn. kl. EKO IDĖJOMIS, kurias mokiniai sėkmingai pasiūlė ir realizavo gimnazijoje per įvairių dalykų pamokas, klasės valandėles, išvykas.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 7
 • 8
 • 9