Raštinės darbo laikas 

I II III IV V
8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.30
Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30

 

 

Kontaktai

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai Kabineto numeris
 Rita Rasikienė  Direktorė

 (837) 420400

102 
 Birutė Krapauskienė

 Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui

(priešmokyklinis ir pradinis ugdymas)

 +370 688 47502

Pradinių klasių pastatas, Bitininkų g. 21

Inga Žebrauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pagrindinis ugdymas)

(837) 420400

+370 683 96829

101

 Rozvita Brazaitienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(vidurinis ugdymas)

(837) 309613

+370 60998217

409 
 Kristina Radzevičienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(neformalus ugdymas)

 (837) 420400

+370 607 93309

110 A
Juozas Rožė

Ūkio dalies vedėjas

+370 683 91243

112 A
Birutė Kazakevičienė

Raštinės administratorė

 (837) 420400 101
 Audronė Tamaševičiūtė  Vyr. buhalterė  (837) 420936 103
Arūnas Žydaitis Ūkvedys +370 684 09096 112 A
 Ingrida Skrodenienė  Socialinė Pedagogė +370 611 48270 307
Reda Janušauskienė Informacinio centro vedėja  (837) 420400 413
Simona Leninckienė Psichologė +370 679 02429 308
Eglė Totoraitienė Psichologė +370 620 56291 308
Diana Nemčiauskienė Logopedė +370 653 10300 307
Gintaras Danilevičius IT Specialistas +370 68174704 112A