linija1

Ekspedicijos “Kraslagas ‘12” dalyviai mūsų mokykloje Spalio 8 dieną antroji pamoka 9-12 klasių mokiniams neprailgo, nes ji vyko netradiciškai. Mūsų mokyklą aplankė ekspedicijos „Kraslagas 12“ dalyviai - Paulius Saudargas ir Žilvinas Leleiva. Jie pasidalijo kelionės į tolimą Krasnojarsko kraštą (Rusija) įspūdžiais. Jaunieji politikai, žiniasklaidos atstovai į ekspediciją vyko turė- dami kilnų tikslą: priminti visuomenei vieną ryškiausių demokratų Lietuvoje ir Europoje, 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarą, Respublikos Prezidentą - Aleksandrą Stulginskį, buvusį Gulago kalinį. Rugpjūčio 16-28 dienomis ekspedicijos dalyviai aplankė nemažai Rusijos vietovių nuo Krasnojarsko iki Irkutsko: domėjosi „Kraslago“ (Krasnojarsko lagerio) lietuvių tremtinių likimu, sutvarkė lietuvių kapines Revučyj'e, pabuvojo prie Baikalo ežero, įkopė į Jono Čerskio viršukalnę ir iškėlė ten trispalvę. Ši netradicinė pilietiškumo pamoka - tai betarpiškas bendravimas su Lietuvos praeitį branginančiais jaunais žmonėmis, tai puikus pavyzdys, kad istorijos mokomasi ne tik iš vadovėlių. Daugelio mokinių nuomone, šis susitikimas buvo svarbus ir prasmingas.

1