linija1

Projektas “Auginu gyvybės medį“

 

Projekto organizatorės – lietuvių kalbos mokytojos

 

Projekto dalyviai – 5 – 8 klasių mokiniai

Laikas – 2015 m. balandžio – gegužės mėnesiai

Vieta – lietuvių kalbos kabinetai, informacinis centras, mokinių savarankiškai pasirinktos erdvės

Tikslai:

 • sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis komunikavimo ir kultūrinę kompetencijas, būtinas kiekvieno žmogaus pilnaverčiam asmeniniam gyvenimui, sėkmingai mokymosi, visuomeninei ir būsimai profesinei veiklai;
  • mokyti suvokti gimtąją kalbą, literatūrą ir tradicijas kaip tautos kultūros dalį;
  • ugdyti norą skaityti, kritiškai vertinti įvairaus pobūdžio tekstus;
  • skatinti domėtis savo krašto, tautos, giminės istorija.

Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie pasaulio (gyvybės) medį,
 • pratinti mokinius savarankiškai ir dirbant grupėse rasti reikalingą informaciją ir atlikti įvairias užduotis;
 • aptarti medžio įvaizdį tautosakos ir poezijos kūriniuose.
 • skatinti mokinius domėtis savo šeimos istorija sudarant šeimos genealoginį medį;
 • surengti mokinių sudarytų pasaulio medžių parodą;
 • išklausyti mokinių pranešimus tema „Pasaulio medis“.

Rezultatas

 • Projekte dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
 • 8 klasių mokiniai parengė informatyvius pranešimus, rinko lietuvių poezijos kūrinius apie medį ir pristatė jaunesniems mokiniams.
 • 7 klasių mokiniai rinko patarles, sakmes bei patys rašė rašinėlius apie medžius.
 • 6 klasių mokiniai noriai atliko įvairias užduotis: kūrė kryžiažodžius, domėjosi savo šeimų istorijomis ir sudarė šeimos genealoginius medžius.
 • 5 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Perskaičiau knygelę – užaugo lapelis“, dirbdami grupėmis piešė pasaulio medžius ir jo sferas įprasmino literatūros kūrinių citatomis.

 

 

Akimirkos > > >