linija1

Projekto organizatoriai: Mokyklos mokinių taryba

Projekto rėmėjai: PPC „AKROPOLIS“

Projektas skirtas 1-12 klasių mokiniams, mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei

Laikas: kiekvienos savaitės antradienis

Vieta: Kauno šv. Pranciškaus mokykla

Tikslai:

  • Nuspalvinti  mokyklinį gyvenimą įvairiomis spalvomis;
  • Trumpam atitrūkti nuo įvairių kontrolinių, renginių ir kitų mokyklinių rūpesčių;
  • Ugdyti atsakingus ir pilietiškus jaunuolius;
  • Praskaidrinti mokyklinį gyvenimą nenusižengiant mokinių taisyklėms.

 

Uždaviniai:

  • Skatinti mokinius prisijungti prie įvairių akcijų, dalyvauti projektuose ir domėtis Mokinių Tarybos veikla

Rezultatai:

Dauguma mokinių aktyviai dalyvauja „SPALVOTOJE MOKYKLOJE“ ir tai daro ne vien dėl puikių prizų, bet ir todėl, kad įdomu. Aktyviausiai dalyvauja pradinės mokyklos mokiniai, ypač – 3a ir 3b klasės. Taip pat į projektą mielai įsijungia ir 5-tokai, 6-tokai, 10-tokai. Projektas vykdomas jau antrus metus, o mokiniai norėtų, jog jis būtų vykdomas ir toliau.

1

 

2

3