linija1

Renginio organizatoriai: Mokyklos mokinių taryba

Renginio rėmėjai: Vytauto Didžiojo Universitetas, leidyklos „Šviesa“ ir „Nieko rimto“

Renginys skirtas: 5-9 klasių mokiniams

Laikas: 2015m. balandžio 23d.

Vieta: Kauno šv. Pranciškaus mokykla

Tikslai:

  • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžius;
  • Pažinti pasaulio šalis, jų kultūras, tradicijas, kalbas;
  • Pasiūlyti daugiau prasmingos veiklos mokiniams.

Uždaviniai:

  • Sukviesti mokinius į konkursą, kuriame ne tik geriau pažins mokyklą, bet ir pasaulio šalis;
  • Patikrinti mokinių gebėjimus, žinias, įtraukiant į aktyvią veiklą;
  • Įrodyti, jog pažinimas gali būti įvairus, aktyvus ir smagus.

Rezultatai:

Į renginį įsitraukė gausus mokinių komandų būrys. Mokiniai įrodė, jog gali dirbti komandoje, parodė savo žinias apie pasaulį ir mokyklą, pademonstravo savo gebėjimus. Laimėtojai – 9b klasė, II vietą laimėjo 9a klasė, o III vieta atiteko visus nustebinusiai 6b klasės komandai. Dalyviai sutiko, jog tokie renginiai yra reikalingi. Renginys dėl mokinių motyvacijos ir susidomėjimo tampa mokyklos tradicija.

1

2