PASKUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTO „SUSTAINABLE COMMUNITY FOR SUSTAINABLE SCHOOLS“ (SC4SS)  PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS KALNUOTOJE ISLANDIJOJE

21/08/2023-25/08/2023

 

Rugpjūčio 21-25 d. įvyko jau paskutinis Nordplus Junior tarptautino projekto “SC4SS” partnerių susitikimas Selfoss miestelyje, Islandijoje. Keturi atstovai iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos: direktorė R. Mikalauskienė, dir.pav.ugdymui I. Žebrauskaitė, anglų k. mokytoja V. Zutkytė ir projekto koordinatorė A. Uysaler drauge su kolegomis iš Talino turėjo galimybę ne tik susipažinti su Islandijos švietimo sistema, bet ir  visą savaitę stebėti Islandijos mokytojų vedamas pamokas, dalyvauti grupinėse veiklose, diskusijose su kolegomis ir mokiniais, bei apsilankyti naujausioje Islandijos pradinėje mokykloje (1-9 klasių mokiniai priklauso pradinei mokyklai), kuri pradėjo veikti tik šių metų kovo mėnesį ir tikrai turi kuo didžiuotis.

Pirmąją projekto dieną svečiamas buvo pravesta ekskursija po mokyklą, kurios metu mokytojai iš Lietuvos ir Estijos geriau susipažino su mokyklos infrastruktūra, klasėmis, sporto aikštelėmis, biblioteka ir kitais naudingai ir efektyviai išnaudotais patalpų kompleksais (poilsio zonos mokiniams, mokytojams, kabinetai mažiau galimybių turintiems mokiniams, kūrybinės erdvės). Ekskursijos metu buvo paaiškinta svečiams, kaip vyksta pamokos, kaip mokymo procese taikomos inovatyvios metodikos ar kitos specialios mokymo priemonės. Mokykla, kurioje mokosi 16-18 metų mokiniai, aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, programose skatinančiose tvarumo ugdymą, gamtamokslinių kompetencijų tobulinimą, žinių susijusių su darnaus vystymosi tikslais ugdymą.

Visą savaitę mokytojai turėjo galimybę stebėti įvairias pamokas:  matematikos, anglų k, gamtos mokslų, chemijos, geografijos, technologijų (dirbant su mažiau galimybių turinčiais vaikais), palyginti savo darbo metodus su kolegų iš Islandijos, stebėti jų taikomus mokymo metodus, būdus, ICT taikymą, tvarumo integravimą pamokų metu, darbą grupėse.

Visose stebėtose veiklose buvo integruota tvarumo tema, darnaus vystymosi tikslų tema, tad mokytojai turėjo galimybę pamatyti, kaip dirba kolegos, pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų žinių bei įkvėpimo. Maloniai nustebino mokinių ir mokytojų abipusia pagarba paremtas bendravimas, mokinių gebėjimas dirbti savarankiškai, netriukšmaujant ir netrukdant kitiems, draugiška, darbinė atmosfera, kokios neretai pasigendame savo mokykloje. Mokykloje vyrauja  pozityvi disciplina, t.y. ugdymo ir auklėjimo filosofija bei metodika, kuria siekiama ugdyti vaikus atsakingai, skatinant jų aktyvų  bendradarbiavimą ir  dalyvavimą visuomenėje. Ši disciplina skatina bendravimą, kuris yra pagrįstas pagarba, supratimu, empatija ir glaudžiu ryšiu tarp suaugusiųjų ir vaikų.

Na, o paskutinę darbo stebėjimo vizito dieną lankėmės visai nesenai atidarytoje mokykloje Selfoss miestelyje, kurioje turėjome galimybę ne tik pasivaikščioti po naujai įrengtas erdves, bet ir pastebėti mokinių bendravimą, dalyvavimą pamokų bei pertraukų metu, pabendrauti su kolegomis, kurie noriai pasidalino gerąja patirtimi kaip pavyko pastatyti tokią šiuolaikišką ir patogią mokyklą, suplanuoti erdves, įsigyti reikiamas novatoriškas ugdymui priemones.

Nors projektas ir baigėsi, tačiau tikim, kad partnerystė ir bičiulystė tikrai ne😊. Džiaugiamės turėta galimybe ne tik susipažinti su kolegomis iš kitų šalių, bet ir patobulinti bendrąsias, bei dalykines kompetencijas, pažinti kolegų švietimo sistemas, jos ypatumus, palyginti jų panašumus ir skirtumus.

 

Visą šią savaitę (balandžio 24-28 d.) mokytojų komanda iš Islandijos ir Estijos dalyvavo darbo stebėjimo vizite, kuris įvyko Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje. Mokytojai stebėjo skirtingų dalykų pamokas, renginius ir kitas veiklas, vertino supančias aplinkas, mokymo metodus ir būdus taikomus fizinio aktyvumo ugdymui, sveikos gyvensenos bei mitybos puoselėjimui, emocinės savijautos gerinimui, taip pat mokinių santykio su aplinka tobulinimui. 

Antrąją darbo stebėjimo vizito dieną svečiai iš Islandijos ir Estijos turėjo unikalią  galimybę sudalyvauti tarptautiniame, kasmetiniame renginyje „EKO idėjos Lietuvai 2023“ (praktinėje-patyriminėje konferencijoje). Atidarymo ceremonijos metu mokytojai klausėsi ekspertų pranešimų apie sveiką ir tvarų maistą, ekologinį švietimą Lietuvoje. Vėliau dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose EKO dirbtuvėse (kaip pasigaminti ekologišką rankų kremą, natūralius prieskonius), įsigyti augalų mugėje, sudalyvauti pranešimų sekcijoje, kurioje buvo skaitomi pranešimai įvairiomis tvarumo plėtros, tvarumo, darnaus vystymosi švietimo temomis. 

Darbo stebėjimo vizito metu vyko susitikimai ir diskusijos su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktore ir dirbančiais joje pedagogais. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema, vyko diskusijos apie tai, su kokiomis švietimo problemomis susiduria mokytojai Lietuvoje, Islandijoje bei Estijoje. Taip pat mokytojai aktyviai diskutavo, dalinosi patirtimi apie panašumus ir skirtumus kiekvieno iš jų ugdymo įstaigoje, kylančius iššūkius ir sunkumus.  Praktinių veiklų integravimo į ugdymo procesą patirties kolegos įgijo stebėdami mūsų praktinę veiklą, dalyvaudami pamokose, kitose formaliojo ir neformalaus ugdymo įvairiose veiklose. Džiaugiamės turėdami galimybę pasidalinti savo gerąja patirtimi ir tikimės aktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo tolimesnėje ateityje.  

 


 

NORDPLUS JUNIOR PROJEKTO „SUSTAINABLE COMMUNITY FOR SUSTAINABLE SCHOOLS“ ( SC4SS) PIRMASIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TALINE

10/10/2022-14/10/2022

 

Spalio 10-14 d. įvyko pirmasis Nordplus Junior tarptautino projekto SC4SS partnerių susitikimas drauge su kolegomis iš Talino ir Selfoss miestų (Islandija). Keturios mokytojos iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos : V.Kaušienė, E. Sakavičienė V. Janušienė ir A. Uysaler turėjo galimybę ne tik susipažinti su Estijos ir Islandijos švietimo sistemomis, bet ir  visą savaitę stebėti Estijos mokytojų pamokas tiek mokyklos viduje, tiek ir už jos ribų, dalyvauti grupinėse veiklose, diskusijose su kolegomis ir mokiniais.

Pirmąją projekto dieną Lasnamaja mokyklos atstovai organizavo išvyką į Pakri pelkes. Jos metu vienuoliktos klasės mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo pamokoje nestandartinėje aplinkoje. Mokyklos direktorius mokiniams ir  projekto svečiams pristatė pelkių ekosistemas, aiškino, kaip susidarė pelkės, kokie yra nuolat pelkėse vykstantys procesai, augantys augalai, kokie gyvūnai gyvena jose. Buvo įdomu išgirsti, kaip atskirti pavojingas ir saugias vietas pelkėje suteikiant asociacijas su mums visiems puikiai žinomu šviesoforu. Pamokai pasirinkta vietovė parodė, kad mokytis gamtoje galima ne tik saugiose, populiariose, dažnai lankomose vietose, kaip parkai, botanikos sodai, bet ir savo unikalumu išsiskiriančiose pelkėse.

Visą savaitę mokytojai turėjo galimybę stebėti įvairias pamokas: chemijos, estų k., matematikos, anglų k, rusų k ir kt., palyginti savo darbo metodus su kolegų iš Estijos, stebėti jų taikomus mokymo metodus, būdus, ICT taikymą pamokų metu, darbą grupėse. Taip pat mokytojai apžiūrėjo mokyklos edukacines erdves, įvairias erdves skirtas mokinių poilsiui ir kūrybinėms veikloms.

Visose stebėtose veiklose buvo integruota tvarumo tema, tad mokytojai turėjo galimybę pamatyti, kaip dirba kolegos, pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų žinių bei įkvėpimo.

Na, o paskutinę darbo stebėjimo vizito dieną, mokytojai vedė pamoką „Food waste“ mokiniams iš Estijos, bendravo su mokiniais, išklausė jų mintis apie maisto taupymo svarbą.

Džiaugiamės turėta galimybe ne tik susipažinti su kolegomis iš kitų šalių, bet ir patobulinti bendrąsias, bei dalykines kompetencijas, pažinti estų švietimo sistemą ir jos ypatumus.

 

 

Dar vienas projektas, dar viena galimybė- startuoja naujas „Nordplus“ paprogramės „Nordplus Junior“ projektas SC4SS-Sustainable Community for Sustainable schools

 

Mūsų gimnazijos mokytojai bei kitas dirbantis personalas turės dar vieną naują galimybę, naują iššūkį, sudalyvauti programos „Nordplus“ projekte-SC4SS (Sustainable Community for Sustainable Schools), kuris startuos ateinančių mokslo metų rugsėjo 1 d. ir tęsis metus iki 2023m. rugsėjo 1 d. Visų pirma kas tai per programa?

Nordplus“ programa yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos). Pagrindiniai “Nordplus” programos tikslai yra švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas, siekis skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą. “Nordplus Junior”-programos paprogramė, skirta ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ir profesinio mokymo institucijoms. Pagrindinis paprogramės administratorius yra Švedijos aukštojo mokslo taryba-UHR.

Galime pasidžiaugti, kad mūsų gimnazija teikė paraišką, kuri buvo patvirtinta ir mūsų gimnazijos mokytojai drauge su kolegomis iš Estijos ir Islandijos kartu dalinsis patirtimi bei dalyvaus darbo stebėjimo vizituose, lankydamiesi vieni kitų mokymo/si institucijose. Pagrindiniai projekto tikslas yra ugdyti ir tobulinti profesines mokytojų kompetencijas sužinant ir išmokstant naujų mokymo būdų/metodų/mokymo įrankių, kuriuos naudojant pamokose, keistųsi mokinių tvaraus naudojimo įgūdžiai ( tvaraus transporto, mitybos, vandens ), taip pat didėtų mokinių fizinis aktyvumas. Dar vienas ne mažiau svarbus tikslas yra didinti mokinių sąmoningumą, ekologinį raštingumą darnaus vystymosi tema, skatinti juos atsakingai vartoti, bei sveikai maitintis.

Tad belieka palinkėti visai gimnazijos švietimo bendruomenei didelės sėkmės įgyvendinant dar vieną tarptautinį projektą.

Gimnazijos Naujienos
Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių...
Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių...
Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne
Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne
Vasaris sveikatingumo mėnuo!  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais!
Vasaris sveikatingumo mėnuo! Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais!
2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje
2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje
Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo
Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo
Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose
Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose
Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi
Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai!
"Smalsiukų" atradimai ir džiugūs patyrimai stebint ir tyrinėjant vandenį
Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina
Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina
Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Skaitykime! Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai
Skaitykime! Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai"

 

Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių... O 8a klasės persirengėliai bandė kartu su jaunesnių klasių mokiniais išvyti žiemą. Gąsdino kaukėmis, triukšmu, įtraukdami visus sušokti "Meškutės" šokį ir garsiai skanduodami: "Žiema, žiema, bėk iš kiemo!" Tikėkimės, žiema išgirdo.
Lietuvių kalbos mokytojos
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne. Jei įdomu, kokias išvadas padarė trečiokai, klauskite - jie mielai atsakys.
Mokytoja Aušra Morozienė
 
 
 
 
 
 

 

Vasaris sveikatingumo mėnuo!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais! Pirmasis iššūkis "Saldintą gėrimą keičiu į vandenį!". Ir maži, ir dideli gardino vandenį vaisiais ir daržovėmis, nešėsi į mokyklą savo gražiąsias gertuves ir nepamiršo gerti daug vandens. Antrą savaitę akcentuota vaisių ir daržovių svarba. Ir žiemą neužmirškime vitaminų bei būkime sveiki!
Visuomenės sveikatos specialistė Simona Smilgevičiūtė
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos Alina Živatkauskienė, Justina Griškonė, Rūta Gudavičienė ir Milda Mažeikienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje. Vizito metu mokytojos susipažino su Suomijos švietimo sistema, apžiūrėjo lankomos mokyklos erdves.. Mokytojos diskutavo apie Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemas, apžvelgė panašumus, skirtumus ir siektinus dalykus, pasidalijo patirtimi, išgrynino svarbiausius dalykus auginant jaunąją kartą.
Mokytojos kasdien dalyvavo pamokose, mokytojų susitikimuose, renginiuose, bendravo su mokyklos bendruomene. Buvo galimybė aplankyti pradinę, pagrindinę ir tik gimnazines klases turinčią mokyklą.
Išvykos metu buvo aptariamas darnaus vystymosi tikslų ugdymo integravimas į mokymosi turinį, ekologinis raštingumas bei fizinės ir mentalinės sveikatos svarba ugdymo procese. Suomijos mokyklose pastebima aukšta mokymosi motyvacija, puikūs mokinio ir mokytojo, mokytojo ir administracijos santykiai, abipusis pasitikėjimas, laisvumas, lankstumas. Lygybė - pagrindinė idėja, dėl kurios suomių mokyklos tokios sėkmingos. Mokymo ir mokymosi centre yra abu – tiek mokinys, tiek mokytojas. Suomių mokytojai kuria puikią aplinką mokymuisi bei pasitikėjimu grįstą mokymosi procesą.
Vizito pabaigoje mūsų gimnazijos mokytojos ir suomių mokyklos bendruomenė aptarė vykdytas veiklas, akcentavo pagrindinius dalykus, kuriuos galima būtų pritaikyti Lietuvos mokyklose, galimybę suomiams prisijungti prie mūsų gimnazijoje vykdomų projektų ir tęsti tolesnį bendradarbiavimą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo. Vieną iš pagrindinių Užgavėnių simbolių - įspūdingąją Morę - sukūrė vyresniųjų klasių mokiniai (mokytoja K. Alesienė), mūsų gimnazijos atstovų sutiksite ir šventėje vyksiančiose smagiose varžytuvėse. Čiupkite kaukę, pasiruoškite įsisukti į šokio sūkurį ir prisiragauti gardžiausių blynų - pasilinksminkime iš širdies.

 

 

Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose.
Plačiau ....

 

Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi. Vasario 6d. Turkiją ir Siriją supurtė du galingi žemės drebėjimai, išgyvenusiems po katastrofos žmonėms dabar gyvybiškai reikalinga pagalba. Paramą vežėme dvi dienas, nes aukojančių buvo labai daug! Mūsų bendruomenė šiuo metu vieninga kaip niekada! Nenustokime tiesti pagalbos rankos, kam jos labai reikia.

 

 

 

 

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai! Visą sausio mėnesį gimnazijoje vyko dirbtuvėlės, kuriose mokiniai-savanoriai po pamokų gamino apkasų žvakes. Šios žvakės kovotojams kaip niekad dabar reikalingos. Mokiniai jų pagamino per 300!
Dėkojame tėveliams, kurie rinko ir aukojo priemones: vašką, popierių ir dėžutes! Ir nuoširdžiai dėkojame mokiniams, kurie noriai prisidėjo prie šios akcijos!
Mokytojai Vinanta Gulbinienė, Vilmantė Zutkytė, Kęstutis Valionis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Smalsiukų" atradimai ir džiugūs patyrimai stebint ir tyrinėjant vandenį.
Mokytoja Diana Liutkevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina. Apie savanorystę ir jos prasmę, apie pagalbos sergantiems našlaičiams patirtį pasidalijusi Aurelija suteikė galimybę vaikams iš arčiau susipažinti su itin reikalinga visuomenei veikla, skatino mokinius atkreipti dėmesį į šalia esančius, ragino ateityje pasidalinti savo laiku su kitais.
Dailės ir technologijų pamokas vedusi Lina supažindino mokinius su maisto sauga, mokė keliais būdais dekoruoti sausainius, spurgas - juk artėja gražios ir prasmingos vasario mėnesio šventės. Tėvelių patirtis, noras pažinti savo vaiko klasę, nuoširdus siekis dalintis ir dovanoti laiką kitiems praturtina bei džiugina.
3 d klasės mokytoja Viktorija Kaušienė
 

 

Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Dailės mokytoja Virginija Tamošiūnienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skaitykime!
Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai". Dvylikametė Bilė kartu su mama persikrausto į mažesnį miestelį. Deja, naujuose namuose dedasi keisti dalykai: kažkas beldžia į langus naktimis, siūbuoja šviestuvas. Kažkas suradęs žurnalą užrašė ant jo ,,Nešdinkitės!". O mama netiki, kad tai vyksta!
Itin įtraukianti istorija apie vaikus, kurie patys ieško atsakymų į seną namą gaubiančias paslaptis.
Bibliotekininkė Reda Janušauskienė