Gimnazijos projektai

   
 Zalioji palange

 

         Žalioji palangė

 

 

Florariumas

 

       

          Florariumas

 

 

 

ATT

 

          Aktyvaus pilietiškumo ugdymas

          “Kraslagas ‘12”

          Žmonių likimai ir išgyvenimai tremtyje

 

2

 

          Žemės ateitį kuriame visi

 

 

 

 linija1

 

 

STEM-logo

 

STEM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos stiprinimas);

 

 

 

   mes rusiuojam

    

 

      Aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“ (Nuostatai ir atliekų sąrašas); 

 

 

 

 

 

auginkime

 

 

          Nacionalinis projektas „Auginkime vieni kitus“;

 

 

 

  • Drąsinkime ateiį;
  • Investiciniai projektai „Viltis“ ir „Tolerancijos centras“;
  • Tolerancijos diena;
  • Gabių mokinių ugdymas mokykloje;
  • Pilietinio ugdymo projektas „Mokyklos muziejus - pilietinio ugdymo centras“;
  • Olweus patyčių prevencijos programa (aprašymas, informacinis bukletas tėvams).

untitled

 

 

              Obuolio draugai

 
 
 linija1
 
Tarptautiniai projektai
 

PROFESINIO TOBULĖJIMO MOKYMAI EUROPOS ŽALIOJOJE SOSTINĖJE

BootStRaP (angl. Boosting Societal Adaptation and Mental Health in a Rapidly Digitalizing Post-Pandemic Europe)

Mūsų mokykla dalyvauja GoScience projekte kaip asocijuotas partneris

GoScience - kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokyme/si. (angl. GoScience - creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning) yra tarptautinis Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas siekiantis vystyti ir diegti inovacijas švietime. Mokykla, kartu su kitomis 7 mokyklomis Lietuvoje, bei daugiau kaip  įsijungė į projektą kaip asocijuotas partneris, naudos gavėjas, kuris prisidės prie projekto veiklų įgyvendinimo, testavimo ir sklaidos.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimą gamtamokslinių dalykų srityje, mokant suprasti ir suvokti ir tiksliųjų ir gamtos mokomųjų dalykų (tokių kaip fizika, chemija, biologija) esmę, išbandyti novatoriškus žinių įgijimo būdus ir metodus, taip pat skatinti kūrybiškumą ir teorinių žinių taikymą realiame gyvenime.

Projekto metu mokyklos mokytojai, kartu su mokiniais, pasirinkę mokomojo dalyko temą, įgyvendins ją netradicinio mokymo būdu, taip ugdydami savo kūrybiškumą, fantaziją, bendruosius gebėjimus, vertybines nuostatas, darbo komandoje dvasią, IT ir kitus įgūdžius, bei taip geriau išmoks ir suvoks temos esmę ir prasmę.

Siekiama auginti mokinių motyvaciją ir, kad panaudojant pedagoginius instrumentus, kurie dažniausiai taikomi humanitarinių dalykų mokymesi, pavyzdžiui, pasakojimą, teatro spektaklius, šokius, grafiką, vaizdo įrašus ir kt. galėtume mokytis ir gamtamokslinių bei tiksliųjų dalykų. Daugiau apie projektą galima rasti projekto tinklapyje: http://www.goscience.eu

Projekto trukmė: 2017 12 01 – 2019 11 30

Projektas tęsia Erasmus+ projekto GoErudio idėją: http://goerudio.pixel-online.org

GoScience_brochure

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bendradarbiaudamas su Norvegijos bei Baltijos šalių partneriais bei Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija įgyvendina tarptautinį Erasmus + projektą „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus/Jump into Sustainable Lifestyle“.

Projekto tikslas – dalinantis patirtimi, skleisti ir įgyvendinti inovatyvią daraus vystymosi švietimo praktiką Baltijos šalyse.

Projekto uždaviniai:

  • Pritaikyti PERL⃰ metodiką, skirtą partnerių šalių poreikiams (LT, LV, EE).
  • Organizuoti gerosios patirties pasidalijimo ir naujų darnaus vystymosi kompetencijų ugdymo mokymus bendrojo lavinimo mokytojams. 
  • Integruoti PERL metodiką į bendrojo lavinimo ugdymo procesą partnerių šalyse.
  • Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo projekto partnerių šalyse.

⃰PERL (Partnership for Education and Research about Responsible Living) – daugiau nei 50-ies šalių pedagogų ir mokslininkų partnerystės metu sukurta metodika, skirta ugdyti visuomenės darnaus ir atsakingo gyvenimo įgūdžius. 

Projektas remiamas ERASMUS+ programos

 
 
 
 
 
 

       logo            

           MARCH

 

 

iTEC logo 1

         

                        iTEC projektas (Novatoriškos technologijos mokymuisi), kurį vykdo Europos mokyklų tinklas;

 

CIPS small logo

        

  C.I.P.S Creative Industries in Primary School (Kūrybiškumo ir verslumo ugdymas pradinėje mokykloje) 2011-2013 daugiašalis Comenius projektas. Dalyvaujančios šalys - Italija, Lenkija, Turkija, Graikija, Lietuva;

 

GLOBE logoOfficial

   

  Tarptautinė gamtamokslinio ugdymo programa GLOBE;