ENO ORŲ STEBĖJIMO SAVAITĖ (SAUSIO 30d.-VASARIO 3d.) ir PASAULINĖ VIRTUALI MAISTO PARODA SKIRTA ANKŠTINĖMS DARŽOVĖMS

 

Kaip ir kasmet mūsų gimnazijos gimnazistai dalyvavo tarptautiniame ENO tinklo (pasaulinis bendruomenių ir mokyklų tinklas tvarumui gerinti) projekte, kuris skirtas pradinio ir vidurinio ugdymo mokiniams stebėti klimato kaitą, fiksuoti pokyčius kasmet vykstančius gamtoje, nuolat juos lyginti, analizuoti ir daryti tam tikras išvadas.  Tradiciškai projektas vyksta 5 ir 43 metų savaitę. Šį karta projekte dalyvavo 5a ir 5c klasių mokiniai ir jiems talkino biologijos mokytoja M.Mažeikienė. kaip ir visada, visos savaitės metu mokiniai stebėjo žemiausią, aukščiausią ir vidutinę dienos temperatūrą, fiksavo oro drėgnumą, vėjo stiprumą, kritulių kiekį, bei tyrinėjo debesuotumą ir debesų tipus. Dar viena užduotis, kurią mokiniai turėjo atlikti orų stebėjimo savaitės metu-  įamžinti gražiausias akimirkas gamtoje, kurių šiais metais tikrai netrūko.

Projekto pabaigoje gimnazistai drauge su mokytoja aptarė gautus rezultatus, palygino juos su rezultatais užfiksuotais rudenį ir pasižiaugė gražiausiais žiemos vaizdais užfiksuotais įvairiose Kauno apylinkėse. 

Dar viena veikla į kurią noriai įsitraukė mūsų gimnazistai-pasaulinė virtuali nuotraukų paroda skirta atkreipti dėmesį į ankštines daržoves. Jungtinė Tautų Ansamblėja 2019 m. vasario 10d. paskelbė šią dieną pasauline ankštinių daržovių diena.  Pagrindinis tikslas paminint šią dieną yra atkreipti dėmesį ankštinių daržovių naudą gamtai (ypatingai dirvožemiui), bei didinti visuomenės sąmoningumą apie ankštinių augalų kaip tvaraus maisto produktų naudą žmogaus mitybai ir jį supančiai aplinkai. Ankštinės daržovės yra ne tik prisotintos baltymais, kurie yra reikalingi kiekvieno iš mūsų mitybai, bet ir didina dirvožemio derlingumą ir tuo pačiu prisideda prie klimato kaitos sumažinimo.

Na o gimnazistai dalyvaudami pasaulinėje virtualioje parodoje turėjo pagaminti ir įamžinti pasigamintą patiekalą iš ankštinių daržovių ir nusiųsti nuotrauką akcijos organizatoriams. Gražiausios nuotraukos bus atrinktos ir pristatomos Rytų Suomijos universiteto “Tvaraus maisto” mugėje vasario 10d.

Tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems orų stebėjimo savaitėje, pasaulinėje virtualioje parodoje skirtai ankštinėms daržovėms ir linkime daug  kūrybinių idėjų dalyvaujant kituose projektuose.

 

 

 

ENO TINKLO PASAULINĖ AKCIJA-PROJEKTAS

“ŠVIESA TAIKAI”

 

Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais pasaulinis bendruomenių ir mokyklų tinklas  ENO (Environment Online) organizavo pasaulinę akciją-projektą “LIGHT FOR PEACE”. Akcijos vienas iš tikslų skatinti mokinių kūrybiškumą gaminant žibintus iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, bei akcentuoti, kokia svarbi yra šviesa kiekvienam iš mūsų ir kokie yra galimi jos tausojimo būdai. 

Akcija įvyko 2022 m. gruodžio 2 d. 17.00  val. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos kieme nušvito daugybė žibintų. Įsijungiant į projektą - akciją siekėme sukurti šviesos grandinę, kuri apimtų visą pasaulį ir neštų šviesą ir taiką visiems kenčiantiems žmonėms, o ypatingai tiems, kurie nenuilstamai kovoja už Ukrainos laisvę ir taiką.  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija - Lietuvos EKO mokyklų tinklo ir ENO tinklo veiklų koordinatorė Lietuvoje prie šios akcijos ragino prisijungti ir kitas Lietuvos EKO mokyklų tinklo nares. Džiaugiamės išaugusiu susidomėjimu tinklo veiklomis ir tuo, kad ši akcija padėjo susimąstyti apie vertybes ir paskatino bendruomenių kūrybiškumą. Tariame nuoširdų ačiū vaikams,  gaminusiems žibintus ir jų mokytojoms, prisidėjusiomis prie šio kūrybinio proceso. Akcijoje dalyvavo mažieji gimnazistai ir jų mokytojos: Rasa Bieliūnaitė, Aušra Morozienė, Viktorija Kirliauskienė ir Virginija Sakalauskienė.

 

 


SODINAME MEDŽIUS „PLANT AND CARE FOR PEACE“ SU ENO-PASAULINIU MOKYKLŲ IR BENDRUOMENIŲ TINKLU TVARUMUI GERINTI

 

Jungtinių tautų organizacija 1981 m.  rugsėjo 21 d. paskelbė Tarptautine taikos diena, kuri yra minima daugelio pasaulio šalių, o pasaulinis ENO mokyklų ir bendruomenių tinklas tą dieną pamini jau eilę metų sodindamas medžius ir tokiu būdu prisidėdamas prie gamtos tausojimo ir saugojimo. Nepaisydamas siaučiančių pasaulyje karų ir sunkios ekonominės situacijos visame pasaulyje, ENO tinklas ir šiais, 2022m., paminėjo Tarptautinę taikos dieną ir organizavo akciją  „PLANT AND CARE FOR PEACE“. Džiaugiamės ir mes galėdami prisidėti prie šios šaunios akcijos drauge su kitais gamtos mylėtojais ir sergėtojais iš viso pasaulio.

Jau nebe pirmus metus gimnazija aktyviai dalyvauja pasaulinio mokyklų ir bendruomenių tinklo ENO medžių sodinimo akcijoje, kuri šiais metais vyko nuo rugsėjo 15 d. ir tęsėsi iki spalio 2 d. Kaip teigia akcijos iššūkis: „Net ir Žemei reikia vilties! Pasirūpinkime savo aplinka ir žaliuoju Žemės rūbu“.

Rugsėjo 27 d. būrys šaunių gimnazijos pirmokų iš nušienavimui pasmerktos pievos išgelbėjo per pusšimtį ąžuoliukų, kurie būtų nupjauti kartu su sena žole. Mokiniai plušo išsijuosę - išgelbėti ąžuoliukai buvo saugiai persodinti, o pavasarį lauks naujų „namų“. O kad ąžuoliukams nebūtų nuobodu augti, mažieji gamtos sergėtojai pasirūpino ir jų draugija. Mokiniai rinko graikinių riešutmedžių, eglės, pušaičių sėklas bei jas sodino su viltimi, kad iš jų išaugs taip reikalingi mūsų Žemei medžiai.

 

Ačiū mažiesiems mūsų gimnazistams, ačiū jiems talkinusiems mokytojams, nes kaip sakoma “gerumo niekada nebus per daug”…. .

 

 

THERE IS # OnlyOneEarth TOGETHER WE CAN PROTECT IT, ACT NOW! 

DIDŽIAUSIAS IR ILGIAUSIAS PASAULINIS NUOTOLINIS RENGINYS, SKIRTAS PASAULINEI APLINKOS DIENAI PAMINĖTI 

„Neapgalvoti žmonijos veiksmai smarkiai sužlugdė mūsų planetą. Nepaprastoji klimato situacija, gamtos nykimas ir mirtina tarša kelia grėsmę mūsų namams, augalijai ir gyvūnijai. Mūsų gyvybei, ramybei ir gerovei iškilo grėsmė, kuri matoma ir jaučiama kaip niekada anksčiau. Tačiau ši degradacija nėra neišvengiama. Turime galios ir žinių, kad sumažintume žalą gamtai ir atkurtume Žemę – jei veiksime dabar!“- tokiomis mintimis pasidalino ACTNOW - nevyriausybinė Indijos organizacija kviesdama į ilgiausią nuotolinį, pasaulinį renginį THERE IS  ONLY ONE EARTH, TOGETHER WE CAN PROTECT IT. ACT NOW! Renginio tikslas suburti viso pasaulio bendruomenę, kuri neabejinga planetos likimui, kuriai rūpi Žemės likimas ir klimato pokyčiai joje, nes birželio 5 d. –Pasaulinė Aplinkos diena.  

Kaip ir praėjusiais metais, 2022 m. birželio 4-5 d. įvyko pasaulinis 24 val. trukmės nuotolins renginys, skirtas  Pasaulinei Aplinkos dienai paminėti. Renginį  organizavo:  ACTNOW- nevyriausybinė Indijos  organizacija drauge su ENO pasauliniu mokyklų ir bendruomenių tinklu tvarumui gerinti, Treebuddy.Earth organizacija, Suomijos Plant and Care for Peace (Pacfpeace) organizacija, Nature Education Society of Taiwan (NEST) Taivano NVO ir The POP World Sustainable Development Forum (WSDF), JAV.  

Renginio vedėjai Rajiv K Shrivastava (Indijos ACTNOW NGO įkūrėjas), JK Singh (Indijos Brookfield tarptautinės mokyklos direktorius), Jamie Herreli (žinių diktorė iš Filipinų, Miss Visata 2014), Rony Antony (ENO koordinatorius iš Taivano) be paliovos kalbino renginio garbės svečius, vedė diskusijas, dalinosi įvairia video medžiaga, skaidrėmis. Renginyje dalyvavo dalyviai net iš 72 šalių (tam tarpe ir Lietuvos), garbės svečiai iš viso pasaulio: Jungtinių Tautų generalinė sekretorė, JT Aplinkosaugos programos direktorė INGER ANDERSON, NATALIA ALEKSEEVA (Jungtinių Tautų Aplinkosaugos programos koordinatore), DESTINY WAGNER (Miss Visata 2021m.), ERIK SOLHEIM (Jungtinių Tautų sekretorius), IVAN RANSOM - tvarumo ambasadorius iš Meksikos, ENO įkūrėjas MIKA VANHANEN ir daugelis kitų. 

 Visą parą be perstojo vykęs renginys buvo padalintas į 8-ias skirtungų temų sesijas, į kurias   galėjo registruotis dalyviai.  Visos temos susiję su gamtosauginėmis problemomis ir būdais, kaip jas išspręsti. Taip pat  daugelis pristatymų buvo susiję su darnaus vystymosi tikslais ir efektyviais būdais juos įgyvendinti, tvarumo tobulinimu, bei vienu iš svarbiausių darnaus vystymosi tikslų - klimato apsaugos veiksmais.  

Mūsų gimnazija aktyviai prisidėjo prie renginio: tiek mokiniai, tiek mokytojai dalyvavo jame. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos 5-6 kl. mokiniai  aktyviai įsitraukė į siūlomas projekto organizatorių veiklas. Keletas mokinių kūrė video apie energijos taupymą, medžių svarbą, bei rūšiavimą gimnazijoje. Kai kurie iš jų gamino plakatus, o dar keli mokiniai piešė iliustracijas ant veidų. ENO tinklo koordinatorė Lietuvoje darė pranešimą tema “ENO activities in Lithuania”.  

Visi mokinių darbai buvo nusiųsti renginio organizatoriams. Už aktyvias veiklas greitu laiku visi dalyviai bus apdovanoti tarptautiniais sertifikatais.  

Smagu, kad ir mūsų gimnazija galėjo prisidėti prie šio svarbaus renginio mokinių darbais. Didžiuojamės suteikta galimybe atstovauti Lietuvai dalyvaudami pasauliniame renginyje ir tikimės, kad vieną dieną atsiras galimybė sudalyvauti ir “gyvame” renginyje Indijoje. 

 

 

 

SODINAME MEDŽIUS SU ENO-PASAULINIU MOKYKLŲ IR BENDRUOMENIŲ TINKLU TVARUMUI GERINTI. AKCIJA  „PLANT AND CARE FOR PEACE“

2022 m. ENO-pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti drauge su Indijos NVO organizacija „Act now“ rengia akciją, skirtą medžių sodinimui, kuri baigsis birželio 5 d. Ši akcija prasidėjo 2004 m. ir per visus šiuos metus daugiau nei 10 000 mokyklų iš viso pasaulio (157 šalių) pasodino net 30 milijonų medžių! Kaip žinia, gyvi medžiai yra neatsiejama mūsų ekosistemos dalis. Jei jie išnyks, pasaulis sugrius, palikdamas tik saują pelenų. Juk medžiai - oro generatoriai ir indikatoriai, kurie taip reikalingi gyvybei Žemėje palaikyti ir jų sodinimas yra tikras žygdarbis, svarbus mums visiems.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija jau trečią kartą prisijungė prie šios puikios iniciatyvos. Balandžio 26 d. 7a klasės gimnazistai, lydimi gimnazijos direktorės R.Mikalauskienės, aukėtojos R. Jakinevičienės ir direktoriaus pav. I. Žebrauskaitės, dalyvavo medžių sodinimo akcijoje ir pasodino net 200 eglaičių! ( lotyniškas pav. Picea abies). Sodindami eglutes gimnazistai ne tik sužinojo, kokiose šalyse jos yra paplitę, kaip ir kur geriausia jas sodinti,   prižiūrėti, kuo naudingi šie medžiai, bet ir įsipareigojo rūpintis pasodintomis eglaitėmis, bei stebėti, kaip jie auga ir tvirtėja. Sakome nuoširdų AČIŪ gimnazijos direktorei R.Mikalauskienei, klasės auklėtojai R.Jakinevičienei, direktoriaus pav. I.Žebrauskaitei ir visiems 7a klasės gimnazistams, kurie neabejingi Žemės  ir jos žaliojo rūbo ateičiai. Juk medžiai -  vieni  jautriausių aplinkos būklės indikatorių, iš visų gyvybės formų labiausiai tinkamų aplinkos pokyčiams vertinti. Tad rūpinkimės jais visi.

 

 

 

SODINAME MEDŽIUS SU ENO-PASAULINIU MOKYKLŲ IR BENDRUOMENIŲ TINKLU TVARUMUI GERINTI. AKCIJA  „PLANT AND CARE FOR PEACE“

2022 m. ENO-pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti drauge su Indijos NVO organizacija „Act now“ rengia akciją, skirtą medžių sodinimui, kuri baigsis birželio 5 d. Ši akcija prasidėjo 2004 m. ir per visus šiuos metus daugiau nei 10 000 mokyklų iš viso pasaulio (157 šalių) pasodino net 30 milijonų medžių! Kaip žinia, gyvi medžiai yra neatsiejama mūsų ekosistemos dalis. Jei jie išnyks, pasaulis sugrius, palikdamas tik saują pelenų. Juk medžiai - oro generatoriai ir indikatoriai, kurie taip reikalingi gyvybei Žemėje palaikyti ir jų sodinimas yra tikras žygdarbis, svarbus mums visiems.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija jau trečią kartą prisijungė prie šios puikios iniciatyvos. Balandžio 26 d. 7a klasės gimnazistai, lydimi gimnazijos direktorės R.Mikalauskienės, aukėtojos R. Jakinevičienės ir direktoriaus pav. I. Žebrauskaitės, dalyvavo medžių sodinimo akcijoje ir pasodino net 200 eglaičių! ( lotyniškas pav. Picea abies). Sodindami eglutes gimnazistai ne tik sužinojo, kokiose šalyse jos yra paplitę, kaip ir kur geriausia jas sodinti,   prižiūrėti, kuo naudingi šie medžiai, bet ir įsipareigojo rūpintis pasodintomis eglaitėmis, bei stebėti, kaip jie auga ir tvirtėja. Sakome nuoširdų AČIŪ gimnazijos direktorei R.Mikalauskienei, klasės auklėtojai R.Jakinevičienei, direktoriaus pav. I.Žebrauskaitei ir visiems 7a klasės gimnazistams, kurie neabejingi Žemės  ir jos žaliojo rūbo ateičiai. Juk medžiai -  vieni  jautriausių aplinkos būklės indikatorių, iš visų gyvybės formų labiausiai tinkamų aplinkos pokyčiams vertinti. Tad rūpinkimės jais visi.

 

 

 

 

KOVO 22D. - PASAULINĖ VANDENS DIENA, KURIĄ ENO MINI KARTU SU JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA

 

Kovo 22d.- Pasaulinė vandens diena, kurią ENO –pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti mini drauge su Jungtinių Tautų organizacija. 2022 metų tema - “Make invisible visible “ („Padaryk nematomą matomu“), skirta atkreipti dėmesį į požeminį vandenį ir koks jis yra svarbus  kiekvieno  mūsų gyvenime. Vienas iš pagrindinių akcijos tikslų - skleisti žinią visiems aplink, koks gyvybiškai reikalingas yra  požeminis vanduo, nepaisant to, kad mes jo nematome.

ENO tinklas, norėdamas paskatinti kuo daugiau  institucijų prisijungti prie šios akcijos, paruošė ne tik mokomąją medžiagą, kuri gali būti naudojama pamokų metu, bet ir labai aiškias dalyvavimo akcijoje instrukcijas su galimybe rinktis, kokiu būdu mokiniai galėjo prisidėti prie šios puikios iniciatyvos.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazistai aktyviai ir noriai įsitraukė į įvairias veiklas. Mažieji 2a  ir 3b klasių mokiniai drauge su jų mokytojomis Aušra ir Rasa atlikinėjo įvairius eksperimentus, norėdami išsiaiškinti, ar galima buityje panaudotą nešvarų vandenį išvalyti gamtoje esančiomis natūraliomis priemonėmis, t.y. smėliu, žvyru ar žemėmis. Pasirodo ne! Taip pat jaunieji tyrėjai aiškinosi, kodėl pripylus vandens į maišelį ir jį užklijavus, ant maišelio vidinių sienelių atsiranda vandens lašeliai. Na ir galiausiai vaikai tapo aktoriais ir autoriui sekant pasaką apie vandenį įsikūnijo į pasakos herojus.

Vyresneji 5-6 klasių gimnazistai taip pat dalyvavo akcijoje ir peržiūrėję video apie požeminį vandenį  drauge su mokytojomis Vita ir Vilmante kūrė plakatus, panaudodami antrines žaliavas arba tiesiog iliustruodami juos patys.

Tačiau čia dar ne viskas. Visi mokinių darbai buvo pristatyti tarptautiniame nuotoliniame renginyje, skirtam Pasaulinei vandens dienai paminėti. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę ne tik pamatyti kitų šalių   darbus, bet ir sudalyvauti diskusijoje, apsikeisti nuomonėmis,  kodėl požeminis vanduo yra visiems toks mums svarbus ir kodėl jį reikia taupyti.

 

 

 

„ZERO CARBON WASTE“ TARPTAUTINĖ MOKINIŲ KONFERENCIJA

 

 

2022 va m. vasario 22-25d. ENO-pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti drauge su Karelijos universitetu, Rytų Suomijos universitetu, Šiaurės Karelijos profesinio rengimo centru ir Nagano (Japonija) nevyriausybine organizacija surengė tarptautinę 4-ių dienų trukmės konferenciją mokiniams –„Zero Carbon Waste“. Pagrindinės temos gvildenamos konferencijos metu buvo klimato kaita, žiedinė ekonomika, mikroplastikas, bei miškingumas. Mokiniai iš viso pasaulio, panorę sudalyvauti renginyje, dar prieš porą mėnesių pradėjo ruoštis konferencijai pasirinkdami temą, paruošdami pristatymą, dalyvaudami nuotolinėse repeticijose.

Mūsų gimnazijai atstovavo šaunios IIIb klasės gimnazistės: A.Kuokštytė ir U.Jankaukaitė. Merginos paruošė pristatymą pasirinkę temą „Žiedinė ekonomika Lietuvoje“, kurio metu nagrinėjo ne tik žiedinės ekonomikos, aplinkosaugos, darnaus vystymo temas Lietuvoje, bet ir pristatė veiklas, akcijas, projektus vykdomus mūsų gimnazijoje. Merginos šią temą pasirinko ne veltui, nes Lietuvoje vis dar trūksta diskusijų „kaip“ ir „ko reikia“ norint įgyvendinti sisteminę ekonomikos transformaciją žiedinės ekonomikos link, kurios pagrindinis tikslas yra transformuoti ekonomikos augimą taip, kad būtų daromas kuo mažesnis poveikis aplinkai.

Konferencijoje dalyvavo ne tik mokiniai iš Ispanijos, Šiaurės Makedonijos, Peru, Japonijos, Kenijos, bet ir kviestiniai ekspertai iš Japonijos, Suomijos, Graikijos ir Malaizijos.

Po pristatymo gimnazistės džiaugėsi galimybe sudalyvauti pasauliname renginyje ir teigė, kad nors jaudulio nepavyko išvengti, visgi sudalyvauti buvo tikrai verta.

Sakom didelį ačiū Aidai ir Ugnei ir tikimės, kad tai bus ne paskutinis jų žingsnis siekiant prisidėti prie žiedinės ekonomikos augimo Lietuvoje.

 

 

 

ENO ORŲ STEBĖJIMO SAVAITĖ (SAUSIO 31 d.-VASARIO 4 d.)

 

Jau antrą karta mūsų gimnazijos gimnazistai dalyvavo tarptautiniame ENO tinklo projekte, kuris skirtas pradinio ir vidurinio ugdymo mokiniams stebėti klimato kaitą, fiksuoti pokyčius kasmet vykstančius gamtoje, nuolat juos lyginti, analizuoti ir daryti tam tikras išvadas. Šį karta projekte dalyvavo 5a ir 5c klasių mokiniai ir jiems talkino mokytoja M.Mažeikienė. Visos savaitės metu mokiniai stebėjo žemiausią, aukščiausią ir vidutinę dienos temperatūrą, fiksavo oro drėgnumą, vėjo stiprumą, kritulių kiekį, bei tyrinėjo debesuotumą ir debesų tipus. Dar viena užduotis, kurią mokiniai turėjo atlikti orų stebėjimo savaitės metu -  įamžinti gražiausias akimirkas gamtoje, kurių šiais metais tikrai netrūko.

Projekto pabaigoje gimnazistai drauge su mokytoja aptarė gautus rezultatus, palygino juos su rezultatais, užfiksuotais rudenį, ir pasižiaugė gražiausiais žiemos vaizdais užfiksuotais įvairiose Kauno apylinkėse. 

Tariame nuoširdų ačiū mūsų  šauniems penktokams ir jų mokytojai ir tikimės, kad ir ateityje orų stebėjimo savaitės taps kasmetine tradicija mūsų gimnazijoje.

 

 

 

 

ENO TINKLO PASAULINĖ AKCIJA-PROJEKTAS

“ŠVIESOS GROŽIS”

 

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais,  ENO (Environment online) tinklas organizavo pasaulinę akciją-projektą “The beauty of Light”.   Šia akcija siekiama skatinti mokinių kūrybiškumą gaminant žibintus iš pakartotinai panaudojamų medžiagų,   akcentuoti,  kokia svarbi yra šviesa kiekvienam iš mūsų, atkreipti dėmesį,  kokie   galimi jos tausojimo būdai.  Kiekvienais metais akcijoje dalyvauja mokiniai iš viso pasaulio.  Nepaisant pasaulinės pandemijos 2020 metais  akcijoje sudalyvavo mokiniai  iš keturių žemynų ir net iš  31 šalies. Šiemet tikimasi dar didesnio mokinių ir mokytojų aktyvumo.

Šiais metais akcija įvyko gruodžio 3 d. Akcijos dalyviai 17 valandą vietos laiku mokykloje,  mokyklos kieme   ar  parke turėjo pakabinti ir uždegti savo pagamintus žibintus.  Kadangi šie metai paskelbti tarptautiniais stiklo metais,  viena iš projekto dalyvavimo sąlygų žibintų gamyboje buvo panaudoti stiklą ar  stiklo gabaliukus.

Džiaugiamės, kad Prezidento Valdo Adamkaus pradinių klasių mokiniai dauge su savo mokytojomis aktyviai prisijungė prie šio renginio ir pagamino daug gražių bei įdomių žibintų bei numatytu laiku įžiebė juos gimnazijos kieme. Tariame nuoširdų ačiū vaikams, gaminusiems žibintus,   jų mokytojoms, prisidėjusiomis prie šio kūrybinio proceso. Akcijoje dalyvavo mažieji gimnazistai ir jų mokytojos: Rasa Bieliūnaitė, Aušra Morozienė. Viktorija Kirliauskienė, Viktorija Kaušienė, Greta Balandytė, Aurelija Šavelskienė ir Diana Liutkevičienė.

 

Gimnazijos Naujienos
Velykinėje popietėje šeštų klasių mokiniai su etikos mokytoju K. Valioniu ir tikybos mokytoja S. Striogiene kalbėjo apie šv. Velykų prasmę, prisiminė tradicijas ir velykinius simbolius
Velykinėje popietėje šeštų klasių mokiniai su etikos mokytoju K. Valioniu ir tikybos mokytoja S. Striogiene kalbėjo apie šv. Velykų prasmę, prisiminė tradicijas ir velykinius simbolius
Ar žinote kodėl Velykų bobutė yra nuostabi? Juk ji tarsi Velykų burtininkė kišenėse turi nesuskaičiuojamą kiekį kiaušinėlių, kuriuos sugeba paslėpti taip sumaniai, kad niekas jų nerastų...
Ar žinote kodėl Velykų bobutė yra nuostabi? Juk ji tarsi Velykų burtininkė kišenėse turi nesuskaičiuojamą kiekį kiaušinėlių, kuriuos sugeba paslėpti taip sumaniai, kad niekas jų nerastų...
Erasmus + projekto
Erasmus + projekto "CLIMATE ACTION STARTS IN LOCAL LEVEL" savaitė prabėgo kaip viena diena
Erasmus + projekto
Erasmus + projekto "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL" mobilumo savaitei Graikijoje einant į pabaigą veiklos vis dar vyksta intensyviai
2b klasės mokiniai šv. Velykoms ruošiasi smagiai: vaikai dalyvavo edukacijoje ir pasigamino
2b klasės mokiniai šv. Velykoms ruošiasi smagiai: vaikai dalyvavo edukacijoje ir pasigamino "Dinozauriuko velykinį kiaušinį
Antrų klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje
Antrų klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje "Velykų belaukiant
Kovo 26-27dienomis vyko Tarptautinė MMB mugė
Kovo 26-27dienomis vyko Tarptautinė MMB mugė "eXpo 24
Tęsiasi ERASMUS+ PROJEKTO
Tęsiasi ERASMUS+ PROJEKTO "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL" mobilumo savaitė Graikijoje
Jau tapo tradicija kiekvieną pavasarį ir rudenį talkinti VDU Botanikos sodui
Jau tapo tradicija kiekvieną pavasarį ir rudenį talkinti VDU Botanikos sodui
Tęsiasi ERASMUS + projekto
Tęsiasi ERASMUS + projekto "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL " mobilumo savaitė Graikijoje
Prasidėjo tarptautinio ERASMUS + projekto
Prasidėjo tarptautinio ERASMUS + projekto "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL" mobilumo savaitė Graikijoje Prevezos mieste
Džiaugiamės pavasariniu laimėjimų olimpiadose ir konkursuose lietumi, didžiuojamės gabiais ir talentingais gimnazistais bei juos ruošusiais mokytojais.
Džiaugiamės pavasariniu laimėjimų olimpiadose ir konkursuose lietumi, didžiuojamės gabiais ir talentingais gimnazistais bei juos ruošusiais mokytojais.

 

Velykinėje popietėje šeštų klasių mokiniai su etikos mokytoju K. Valioniu ir tikybos mokytoja S. Striogiene kalbėjo apie šv. Velykų prasmę, prisiminė tradicijas ir velykinius simbolius. Šeštokai pademonstravo savo žinias žaisdami Kahoot'ą. Popietėje vyravo džiugi nuotaika - to jie linki visiems pasitinkantiems Kristaus prisikėlimo šventę.

 

 

 

 

 

 

 

Ar žinote kodėl Velykų bobutė yra nuostabi? Juk ji tarsi Velykų burtininkė kišenėse turi nesuskaičiuojamą kiekį kiaušinėlių, kuriuos sugeba paslėpti taip sumaniai, kad niekas jų nerastų... Ji su šypsena veide ir savo išmintimi kelia tikrą džiaugsmą visiems vaikams ir jų tėveliams. Vakar Velykų bobutė buvo čia... Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje paslėpė ne vieną dešimtį kiaušinėlių... Kiaušinėliai buvo surasti! Nesuskaičiuojamas kiekis kiaušinėlių buvo išmainyti į saldžius prizus, o gimnazijos Mokinių tarybos nariai, pavirtę į velykinius personažus nuo ryto džiugino mažuosius. Linkime gražių artėjančių Šv. Velykų ir gerų atostogų!
Mokinių taryba ir mokytoja Vilmantė Kudirkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus + projekto "CLIMATE ACTION STARTS IN LOCAL LEVEL" savaitė prabėgo kaip viena diena. Paskutinę mobilumo dieną dalyviai praleido Amvrakikos įlankoje, kurioje susipažino su ypač svarbia vietos ekosistema, grožėjosi delfinais, jūrų vėžliais ir paukščiais jų natūralioje gyvenamojoje vietoje. Dieną vainikavo sertifikatų įteikimo ceremonija. Ir nors savaitė buvo linksma, kupina darbingos nuotaikos ir gerų emocijų, pabaigoje buvo labai liūdna. Mokiniams buvo graudu, nes teko atsisveikinti su naujai surastais draugais. Tariame nuoširdų ačiū svetingajai Graikijai ir priėmusiai mokyklai už šiltą priėmimą ir neišdildomus įspūdžius ir tikimės netrukus pasimatyti Lietuvoje.
Inga Žebrauskaitė
 
 
 
 
 
 
 

 

Erasmus + projekto "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL" mobilumo savaitei Graikijoje einant į pabaigą veiklos vis dar vyksta intensyviai. Nuo ankstaus ryto projekte dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai miesto parke sodino alyvmedžius, sėjo iš savo šalių atsivežtų augalų sėklas. Vėliau visi kartu aplankė Nikopolio muziejų, kuriame susipažino su miesto istorija, lankėsi antikiniame amfiteatre. Tuo veiklos nesibaigė. Jau vakarop dalyviai gilinosi į tradicinius žvejybos būdus, sužinojo, kokios nykstančios gyvūnų rūšys saugomos nacionaliniame parke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b klasės mokiniai šv. Velykoms ruošiasi smagiai: vaikai dalyvavo edukacijoje ir pasigamino "Dinozauriuko velykinį kiaušinį". Taip pat atliko spalvotos mandalos eksperimentą su flomasteriais ir filtriniu popieriumi.
Mokiniams labai patiko!
Mokytoja Brigita Bartkevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antrų klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje "Velykų belaukiant". UAB "Patatos Bistro" edukatorė Kamila mokiniams priminė, kada švenčiamos šv. Velykos ir kodėl, pasakojo apie šv. Velykų simbolius. Mokiniai žaidė du velykinius žaidimus: rideno margučius ir užmerktomis akimis su šaukštu nešė margutį virš galvos. Valgyklos darbuotojos pavaišino vaikus ir Velykų pyragu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 26-27dienomis vyko Tarptautinė MMB mugė "eXpo 24", kurioje dalyvavo 77 bendrovės iš Lietuvos, Bulgarijos, Ukrainos, Švedijos, Estijos. Mūsų gimnazijos komandai (sudėtis: Augustė Naučaitė (7b), Manvydas Salickas (8a), Nojus ir Miglė Kieliai (10a)) pavyko patekti tarp šių šaunių jaunųjų verslininkų ir varžytis. Įgyta patirtis mokinius dar labiau paskatins gilinti žinias. 11a ir 11b klasių mokiniai sėmėsi patirties dalyvaudami netradicinėse pamokose, susipažino su verslais, dalyvavo pokalbiuose, rinko stipriausias ir įdomiausiai prisistatančias bendroves. Bandysim išsiaiškinti, ar jiems pavyko atspėti lyderius.
Džiaugiuosi mokinių pastangomis tobulėti.
Mokytoja Jolanta Čėsnienė
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tęsiasi ERASMUS+ PROJEKTO "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL" mobilumo savaitė Graikijoje. Trečiadienį dalyviai - mokytojai ir mokiniai iš Italijos, Turkijos, Latvijos, Graikijos, Rumunijos ir, žinoma, Lietuvos - vyko susipažinti su senoviniais Graikijos miestais, archeologiniais paminklais, senovės kultūra ir istorija. Šiandien aplankyti Kassiopė, Nekromanteio, Parga, Archerono upė. Nors diena buvo intensyvi, tačiau pilna gražių įspūdžių ir geros nuotaikos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jau tapo tradicija kiekvieną pavasarį ir rudenį talkinti VDU Botanikos sodui. Gražindami Botanikos sodo erdves, kaip bitutės zujo dešimtokai ir devintokai. Visus sunkius darbus ir nuovargį atperka kiekvieną dieną gražėjantis sodas, pasipuošęs pirmaisiais pavasario žiedais ir pasiruošęs netrukus visus sužavėti išpuoselėtų gėlynų spalvomis.
Devintokų ir dešimtokų auklėtojai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tęsiasi ERASMUS + projekto "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL " mobilumo savaitė Graikijoje. Ryte projekto dalyviai išklausė pranešimų apie Prevezą, kurioje svečiuojasi, sužinojo daug apie priimančią mokyklą, dalyvavo dirbtuvėse, kuriose stebėjo, kaip gaminamos aplinkai draugiškos valymo priemonės. Pasibaigus dirbtuvėms, miestelyje laukė nuotaikingos orientacinės varžybos, kuriose laimėjo draugystė. Vakarop mokykla vėl pakvietė į ekologiškų kosmetikos priemonių dirbtuves, o tada dalyviai ragavo tradicinį graikišką maistą ir mokėsi projekto partnerių šokių. Diena praėjo greitai ir nuotaikingai. Laukiame naujų įspūdžių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasidėjo tarptautinio ERASMUS + projekto "CLIMATE ACTION STARTS FROM LOCAL LEVEL" mobilumo savaitė Graikijoje Prevezos mieste. Du gimnazijos mokytojai ir septyni mokiniai visą savaitę bendradarbiaus su projekto partneriais iš Graikijos, Rumunijos, Italijos, Latvijos, Turkijos. Veiklų savaitė prasidėjo neįprastai - miesto gatvėse buvo minima Graikijos nepriklausomybės diena. Dalyviai dalyvavo tradiciniame parade, apžiūrėjo miestą, mokėsi žaisti tradicinį graikų žaidimą "petankę", o visai vakarėjant dalyvavo paplūdimio švarinimo akcijoje. Diena pralėkė greitai. Laukiame kitų įspūdžių.

 

 

 

 

 

 

 

Džiaugiamės pavasariniu laimėjimų olimpiadose ir konkursuose lietumi, didžiuojamės gabiais ir talentingais gimnazistais bei juos ruošusiais mokytojais.
Nuoširdžiai sveikiname
10a klasės mokinę Airą Raudytę, 71-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etape laimėjusią I vietą (mokytoja R. Blebaitė), 62-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etape laimėjusią I vietą (mokytoja B. Bacienė), 56 Lietuvos mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etape laimėjusią IV vietą (mokytoja M. Mažeikienė);
11b klasės mokinę Elzę Balnanosytę, 56-ojo Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etape laimėjusią II vietą (mokytoja R. Matulaitienė);
5c klasės mokinį Ainį Prušinską, Kauno miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrajame (miesto) etape laimėjusį III vietą (mokytoja J. Mikulėnienė);
8a klasės mokinį Naglį Kazakevičių, Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7-10 klasių mokinių vokiečių poezijos raiškiojo skaitymo (vokiečių kalba) konkurse laimėjusį III vietą (mokytoja B. Pukelienė);
9b klasės mokinę Deimantę Tviragaitę respublikinio anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams savivaldybės etape laimėjusią IV vietą (mokytoja R. Jakinevičienė);
8a klasės mokinį Manvydą Salicką, XVII Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos savivaldybės etape laimėjusį IV vietą (mokytoja M. Mažeikienė).
Linkime visiems gimnazistams sėkmės ir dar daug gražių laimėjimų.